(บัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน, หน้าบุคแบงค์)
สมาชิกจำเป็นจะต้องอัพโหลด สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหน้าบุ๊คแบงค์ ขีดค่อม เพื่อให้ในการซื้อขาย VC เท่านั้นเข้ามาในระบบแอดมินถึงจะทำการอนุมัติหมายเลขผู้ขายให้
(ตัวอย่าง คลิก)

เว็บไซต์ giftvc.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใช้บริการเว็บไซต์ ก่อนทำการสมัครสมาชิก กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างอย่างละเอียด

  1. เพื่อความสะดวก ทางเราได้ทำการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้กรอกรายละเอียดในระบบที่มีความปลอดภัย โดยถือว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเรา รวมไปถึงเบอร์ IP Address และวันเวลาที่ท่านได้เข้ามาใช้บริการด้วย
  2. ท่านจะไม่ทำการใดๆ อันขัดต่อกฏหมาย ต่อศีลธรรมอันดี และก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ เว็บไซต์ giftvc.com, สังคม, ศาสนา, สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในส่วน ข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง และ อื่น ๆ
  3. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเป็นสมาชิก เมื่อท่านได้ทำเนื้อหา ที่ผิดต่อข้อตกลงข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

สร้าง Account