• Welcome to GIFTVC

  • Welcome to GIFTVC

ราคา

฿1,200

฿1,200 -0%

สามารถใช้ได้ถึง : 31-08-2021

วิธีการใช้บัตรฟลายเออร์พาส​


1. ตรวจสอบเที่ยวบินและสำรองที่นั่งผ่าน​ www.bangkokair.com/flyerpass

2.​ เลือกประเภทของบัตรฟลายเออร์พาส (ชุดเส้นทางภายในประเทศ หรือ ชุดเส้นทางเข้า-ออกสมุย)

3. เลือกเส้นทาง, วันเดินทาง และกรอกรหัสในช่อง "รหัสโปรโมชัน" จากนั้นกด "ค้นหาเที่ยวบิน" เพื่อดำเนินการต่อ

4.เลือกเที่ยวบินที่ต้องการแล้วกด "ดำเนินการต่อ"

5. กรอกข้อมูลส่วนตัว (ชื่อผู้โดยสาร, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล ฯลฯ)

6. ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดการเดินทางและกด "แลกรับบัตรโดยสาร" เพื่อออกบัตรโดยสาร

7. ระบบจะทำการออกบัตรโดยสารและจัดส่งรายละเอียดการเดินทางให้ทางอีเมล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ในวันและเวลาทำการ

เหลืออีก 1 ชิ้น


test

฿122 ฿122

  • 937
Holiday Inn Vana Huahin

฿2,899 ฿3,800

  • 1540
Starbuck

฿85 ฿100

  • 1418